Ako pracujeme

Společnost Fitness pro s.r.o. se zabývá komplexní realizací fitness center, od návrhu koncepce (rozmístění, dimenzování fitness centra, šaten, aerobních sálů), přes vytvoření tzv. korporátnej identity, 2D a 3D modely prostor . . .

Spoločnosť Fitness pro s.r.o. sa zaoberá komplexnou realizáciou fitness centier – od návrhu koncepcie (rozmiestnenie, dimenzovanie fitness centra, šatien, aerobných sál), cez  vytvorenie korporátnej identity, 2D a 3D modely priestorov . .

Vybavenie priestorov profesionálnymi kardio a posilňovacími strojami, zaškolením trénerov, inštruktorov, školením know-how vedenia fitness centier, školením systému klubového členstva, školením marketingu v predpredaji až po servis zariadení a dodávku riadiaceho systému – software.

Pre našich zákaznikov sme schopní za pomoci partnerov zaistiť financovanie strojov.

 

 

 

Priebeh realizacie projektu

01

Získanie vstupných informacií

02

Vytvorenie 2D a 3D vizualizacie

03

Cenová, marketingová a predajná príprava

04

Inštalácia vybavenia, školenia zamestnancov

05

Servis

 

Získanie vstupných informacií

Vykonanie analýzy súčasného stavu – nové fitness x už fungujúce fitness
Zistenie cieľovej skupiny klientov
Vytvorenie plániku, pôdorysu priestorov


 

Vytvorenie 2D a 3D modelu

Na základe vstupných informácií sa spracuje koncepcia budúceho fitness centra s presným rozložením jednotlivých priestorov. Vznikne 2D model s pôdorysmi posiňlovacích a cardio strojov.

Pre lepšie predstavenie konkrétneho priestoru pripravujeme pre zákazníka 3D vizualizáciu.

 


 

Cenová, marketingová a predajná príprava

Súčasťou prípravných prác k otvoreniu nového fitness centra je i zaškolenie predajcov pre predaj klubového členstva. V spolupráci s majiteľmi je vytváraná marketingová stratégia pred otvorením a po otvorení centra, doladzovaná cenová politika s ohľadom na vybavenie, polohu v meste a jeho konkurenciu.

 


 

 

Inštalácia vybavenia, školenia zamestnancov

Po odsúhlasení a doladení všetkých vyššie uvedených krokov dochádza k inštalácii vybavenia a riadiaceho softwaru, vyškolenie obslužného personálu a zaškolenie inštruktorov.

 


 

Servis

Zárukou dobre fungujúceho fitness centra sú nielen kvalitné stroje, ale predovšetkým spoľahlivý servis. Náš skúseny tým technikov Vám zaistí bezproblémové fungovanie centra. Samozrejmosťou sú pravidelné preventívne prehliadky počas záručnej doby zdarma. Mnoho servisných problémov je možné odstrániť po telefonickéj konzultácii, v opačnom prípade sme pripravení doraziť za Vami do 48 hodín.

Uvod      O firme      Produkty      Príslušenstvo      Šatne      Software      Ako pracujeme      Referencie      Aktuality      Repase strojov      Kontakty      
© Copyright FITNESS PRO 2010        Kontakt: info@fitness-pro.cz,    tel.: +420 603 867 253    www.fitness-pro.cz